ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
06 มี.ค. 2561
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
27 ก.พ. 2561
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
05 ก.พ. 2561
84 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
10 ม.ค. 2561
85 ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,ภาษีป้าย, ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
08 ธ.ค. 2560
86 ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
09 ต.ค. 2560
87 ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
25 ก.ค. 2560
88 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
353
11 ก.ค. 2560
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
241
23 มี.ค. 2560
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
214
21 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.