ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
15 ต.ค. 2562
82 เรื่อง รายงานผลแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
23 ก.ย. 2562
83 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
23 ก.ย. 2562
84 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
207
11 ก.ย. 2562
85 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
195
18 ก.ค. 2562
86 ทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวในตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
213
09 ก.ค. 2562
87 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
21 มิ.ย. 2562
88 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
200
20 มิ.ย. 2562
89 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
06 มิ.ย. 2562
90 คู่มือการบำบัดน้ำเสียชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
185
24 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.