ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประชาสัมพันธ์โครงการภาษีเคลื่อนที่ ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
11 ธ.ค. 2561
72 การแบ่งทำเลเพื่อกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่อเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
142
16 พ.ย. 2561
73 โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ดาวน์โหลดเอกสาร
145
14 พ.ย. 2561
74 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
25 ต.ค. 2561
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
22 มิ.ย. 2561
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
14 มิ.ย. 2561
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
23 พ.ค. 2561
78 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
11 พ.ค. 2561
79 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
174
22 มี.ค. 2561
80 ประกาศอเงค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
06 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.