ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
15 ต.ค. 2562
52 เรื่อง รายงานผลแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
23 ก.ย. 2562
53 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
23 ก.ย. 2562
54 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
11 ก.ย. 2562
55 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
146
18 ก.ค. 2562
56 ทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวในตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
09 ก.ค. 2562
57 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
21 มิ.ย. 2562
58 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
20 มิ.ย. 2562
59 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
06 มิ.ย. 2562
60 คู่มือการบำบัดน้ำเสียชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
139
24 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.