ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
198
02 ก.พ. 2564
42 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
25 ม.ค. 2564
43 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (อัตราภาษีป้ายอัตราใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
213
07 ม.ค. 2564
44 แผนที่ตั้ง อบต.เขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
05 ม.ค. 2564
45 การประเมินการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
136
05 ม.ค. 2564
46 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
04 ม.ค. 2564
47 ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
09 พ.ย. 2563
48 บัญชีแนบท้ายประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและส่ิิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
09 พ.ย. 2563
49 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
27 ต.ค. 2563
50 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
28 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.