ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 แผ่นพับประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
11 พ.ค. 2564
32 ข้อมูลลานกีฬาในตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
03 พ.ค. 2564
33 การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
30 เม.ย. 2564
34 ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
12 มี.ค. 2564
35 ประาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
27
11 มี.ค. 2564
36 รายงานผลการประหยัดพลังงาน รอบ 6 เดิอน (ก.ย.63-ก.พ.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
08 มี.ค. 2564
37 คำสั่่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
02 มี.ค. 2564
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
24 ก.พ. 2564
39 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
10 ก.พ. 2564
40 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
05 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.