ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
156
04 ส.ค. 2563
32 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม(ปี 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
29 พ.ค. 2563
33 บัญชีราคาประเมินที่ดินตำบลเขาพระทอง (ปี 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
29 พ.ค. 2563
34 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลเขาพระทอง (ปี พ.ศ.2563) ภ.ด.ส.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
29 พ.ค. 2563
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
165
15 พ.ค. 2563
36 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
156
10 เม.ย. 2563
37 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
173
26 มี.ค. 2563
38 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
19 มี.ค. 2563
39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
12 มี.ค. 2563
40 โครงการคุณธรรมจริยธรรมปี62 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
25 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.