ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานผลการประหยัดพลังงาน รอบ 6 เดิอน (มี.ค.64-ส.ค.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
08 ก.ย. 2564
22 รายงานผลการประหยัดพลังงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.ย.63-ส.ค.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
08 ก.ย. 2564
23 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
23 ส.ค. 2564
24 ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
23 ส.ค. 2564
25 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564
30
09 ส.ค. 2564
26 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
12
27 ก.ค. 2564
27 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
23 ก.ค. 2564
28 แผนที่ตั้ง อบต.เขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
193
14 พ.ค. 2564
29 ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
14 พ.ค. 2564
30 ช่องทางที่ 2 ทางสื่อออนไลน์ ไลน์ อบต.เขาพระทอง Facebook อบต.เขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
189
14 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.