ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
24 ธ.ค. 2551
282 การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
24 ธ.ค. 2551
283 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
24 พ.ย. 2551
284 ประกาศผลผู้ชนะการประมูล ประเภทถนน จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
411
20 มิ.ย. 2551
285 โครงการทักษะชีวิตเพื่อพิชิตยาเสพติด
535
16 มิ.ย. 2551
286 ขอเชิญร่วมโครงการศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมของผู้สูงอายุ
426
13 มิ.ย. 2551
287 กำหนดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
454
12 มิ.ย. 2551
288 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
07 มิ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.