ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
415
05 มิ.ย. 2552
272 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการงานทาง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
412
04 พ.ค. 2552
273 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
04 พ.ค. 2552
274 ประกาศรับสมัครเรียนทุนสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ด้อยโอกาส ดาวน์โหลดเอกสาร
410
04 พ.ค. 2552
275 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
403
04 มี.ค. 2552
276 สอบราคจ้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะไร้ควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
490
23 ก.พ. 2552
277 ประกาศ ลดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
413
23 ก.พ. 2552
278 เทคนิคการปลูกมะละกอตัวผู้ให้เป็นตัวเมีย ดาวน์โหลดเอกสาร
2085
03 ก.พ. 2552
279 โครงการเคลื่อนที่การรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
15 ม.ค. 2552
280 การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
24 ธ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.