ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
04 ส.ค. 2553
262 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
04 ส.ค. 2553
263 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาและประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลาสเขาพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
04 ส.ค. 2553
264 สอบราคาจ้างโครงการประเภทงานทาง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
475
01 มิ.ย. 2553
265 ประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
513
19 มี.ค. 2553
266 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประมูลงานด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
427
16 มี.ค. 2553
267 ประมูลจ้างโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 255 ดาวน์โหลดเอกสาร
468
24 ก.พ. 2553
268 การยื่นแบบการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
548
21 ธ.ค. 2552
269 การยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
21 ธ.ค. 2552
270 การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
470
21 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.