ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การยื่นแบบและการชำระค่าป้าย ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
413
30 ธ.ค. 2553
252 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาและประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุทสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
24 พ.ย. 2553
253 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
408
24 พ.ย. 2553
254 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
676
21 ต.ค. 2553
255 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
566
18 ต.ค. 2553
256 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
480
29 ก.ย. 2553
257 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลาเขาพระทอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
560
08 ก.ย. 2553
258 ขอส่งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
450
04 ส.ค. 2553
259 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
399
04 ส.ค. 2553
260 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
04 ส.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.