ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
24 ธ.ค. 2551
252 การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
24 ธ.ค. 2551
253 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
24 พ.ย. 2551
254 ประกาศผลผู้ชนะการประมูล ประเภทถนน จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
359
20 มิ.ย. 2551
255 โครงการทักษะชีวิตเพื่อพิชิตยาเสพติด
492
16 มิ.ย. 2551
256 ขอเชิญร่วมโครงการศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมของผู้สูงอายุ
385
13 มิ.ย. 2551
257 กำหนดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
407
12 มิ.ย. 2551
258 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
07 มิ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.