ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
359
05 มิ.ย. 2552
242 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการงานทาง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
355
04 พ.ค. 2552
243 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
04 พ.ค. 2552
244 ประกาศรับสมัครเรียนทุนสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ด้อยโอกาส ดาวน์โหลดเอกสาร
359
04 พ.ค. 2552
245 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
350
04 มี.ค. 2552
246 สอบราคจ้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะไร้ควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
418
23 ก.พ. 2552
247 ประกาศ ลดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
361
23 ก.พ. 2552
248 เทคนิคการปลูกมะละกอตัวผู้ให้เป็นตัวเมีย ดาวน์โหลดเอกสาร
2034
03 ก.พ. 2552
249 โครงการเคลื่อนที่การรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
15 ม.ค. 2552
250 การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
24 ธ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.