ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 และสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
08 ก.ย. 2554
242 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
469
28 มิ.ย. 2554
243 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการจัดจ้างเหมาบริการ (เครื่องจักร/ค่าแรง) ดาวน์โหลดเอกสาร
447
28 มิ.ย. 2554
244 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2554 และสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
12 เม.ย. 2554
245 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
750
26 ม.ค. 2554
246 โครงการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
959
05 ม.ค. 2554
247 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่องโครงการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
552
05 ม.ค. 2554
248 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ในเขตพื้นที่ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
760
04 ม.ค. 2554
249 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
30 ธ.ค. 2553
250 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
405
30 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.