ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
09 ม.ค. 2555
232 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การยื่นแบบและการขำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
09 ม.ค. 2555
233 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
09 ม.ค. 2555
234 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง โครงการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
09 ม.ค. 2555
235 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
05 ม.ค. 2555
236 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
02 ธ.ค. 2554
237 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาและประชาสัมพันเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
462
24 พ.ย. 2554
238 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนเขาพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
433
24 พ.ย. 2554
239 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
04 พ.ย. 2554
240 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
10 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.