ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
04 ส.ค. 2553
232 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
04 ส.ค. 2553
233 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาและประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลาสเขาพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
351
04 ส.ค. 2553
234 สอบราคาจ้างโครงการประเภทงานทาง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
422
01 มิ.ย. 2553
235 ประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
462
19 มี.ค. 2553
236 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประมูลงานด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
375
16 มี.ค. 2553
237 ประมูลจ้างโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 255 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
24 ก.พ. 2553
238 การยื่นแบบการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
21 ธ.ค. 2552
239 การยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
21 ธ.ค. 2552
240 การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
21 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.