ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การยื่นแบบและการชำระค่าป้าย ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
30 ธ.ค. 2553
222 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาและประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุทสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
354
24 พ.ย. 2553
223 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
355
24 พ.ย. 2553
224 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
617
21 ต.ค. 2553
225 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
512
18 ต.ค. 2553
226 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
29 ก.ย. 2553
227 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลาเขาพระทอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
518
08 ก.ย. 2553
228 ขอส่งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
397
04 ส.ค. 2553
229 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
348
04 ส.ค. 2553
230 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
04 ส.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.