ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง รื่อง การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
412
11 ม.ค. 2556
222 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
373
03 ม.ค. 2556
223 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
14 ธ.ค. 2555
224 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง งบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
14 ธ.ค. 2555
225 ประการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง สอบราคาจ้างประเภทถนน และก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
497
09 ก.ค. 2555
226 สอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนพื้นที่ตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
484
06 มิ.ย. 2555
227 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
412
30 เม.ย. 2555
228 ประกาศรายรับ-รายจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
415
09 มี.ค. 2555
229 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
05 มี.ค. 2555
230 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
03 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.