ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 และสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
08 ก.ย. 2554
212 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
417
28 มิ.ย. 2554
213 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการจัดจ้างเหมาบริการ (เครื่องจักร/ค่าแรง) ดาวน์โหลดเอกสาร
399
28 มิ.ย. 2554
214 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2554 และสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
12 เม.ย. 2554
215 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
699
26 ม.ค. 2554
216 โครงการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
905
05 ม.ค. 2554
217 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่องโครงการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
494
05 ม.ค. 2554
218 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ในเขตพื้นที่ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
709
04 ม.ค. 2554
219 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
30 ธ.ค. 2553
220 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
30 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.