ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไสว-ฝายน้ำล้นห้วยยูงกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
379
30 ก.ค. 2556
212 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนักขัน-ชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
363
30 ก.ค. 2556
213 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยยวนใต้-คลองลานแซะ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
350
30 ก.ค. 2556
214 การริบหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
368
24 มิ.ย. 2556
215 การริบหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
357
24 มิ.ย. 2556
216 การริบหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
5281
29 พ.ค. 2556
217 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
14 มี.ค. 2556
218 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
586
17 ม.ค. 2556
219 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
11 ม.ค. 2556
220 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
414
11 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.