ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
03 ก.พ. 2557
202 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทองรับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ประจำปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
13 ม.ค. 2557
203 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2557
236
26 ธ.ค. 2556
204 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ 2557
231
26 ธ.ค. 2556
205 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557
207
26 ธ.ค. 2556
206 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
531
21 ต.ค. 2556
207 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
460
30 ก.ค. 2556
208 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องสุขา ข้างสนามกีฬา อบต. หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
498
30 ก.ค. 2556
209 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังเคียน-เกาะสะท้อน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
418
30 ก.ค. 2556
210 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง(สนามเด็กเล่น)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
390
30 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.