ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
09 ม.ค. 2555
202 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การยื่นแบบและการขำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
09 ม.ค. 2555
203 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
09 ม.ค. 2555
204 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง โครงการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
09 ม.ค. 2555
205 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
05 ม.ค. 2555
206 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
02 ธ.ค. 2554
207 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาและประชาสัมพันเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
24 พ.ย. 2554
208 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนเขาพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
24 พ.ย. 2554
209 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
320
04 พ.ย. 2554
210 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
10 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.