ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง รื่อง การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
11 ม.ค. 2556
192 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
323
03 ม.ค. 2556
193 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
14 ธ.ค. 2555
194 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง งบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
14 ธ.ค. 2555
195 ประการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง สอบราคาจ้างประเภทถนน และก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
444
09 ก.ค. 2555
196 สอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนพื้นที่ตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
432
06 มิ.ย. 2555
197 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
361
30 เม.ย. 2555
198 ประกาศรายรับ-รายจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
362
09 มี.ค. 2555
199 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
05 มี.ค. 2555
200 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
03 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.