ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
148
02 ก.พ. 2564
12 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
25 ม.ค. 2564
13 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (อัตราภาษีป้ายอัตราใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
165
07 ม.ค. 2564
14 แผนที่ตั้ง อบต.เขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
05 ม.ค. 2564
15 การประเมินการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
86
05 ม.ค. 2564
16 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
04 ม.ค. 2564
17 ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
09 พ.ย. 2563
18 บัญชีแนบท้ายประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและส่ิิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
09 พ.ย. 2563
19 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
27 ต.ค. 2563
20 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
28 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.