ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไสว-ฝายน้ำล้นห้วยยูงกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
328
30 ก.ค. 2556
182 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนักขัน-ชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
315
30 ก.ค. 2556
183 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยยวนใต้-คลองลานแซะ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
300
30 ก.ค. 2556
184 การริบหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
320
24 มิ.ย. 2556
185 การริบหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
306
24 มิ.ย. 2556
186 การริบหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
5031
29 พ.ค. 2556
187 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
14 มี.ค. 2556
188 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
538
17 ม.ค. 2556
189 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
386
11 ม.ค. 2556
190 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
11 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.