ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
03 ก.พ. 2557
172 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทองรับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ประจำปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
13 ม.ค. 2557
173 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2557
193
26 ธ.ค. 2556
174 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ 2557
189
26 ธ.ค. 2556
175 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557
167
26 ธ.ค. 2556
176 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
479
21 ต.ค. 2556
177 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
410
30 ก.ค. 2556
178 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องสุขา ข้างสนามกีฬา อบต. หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
417
30 ก.ค. 2556
179 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังเคียน-เกาะสะท้อน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
366
30 ก.ค. 2556
180 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง(สนามเด็กเล่น)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
330
30 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.