ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
18 มิ.ย. 2558
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
305
15 พ.ค. 2558
173 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
303
01 พ.ค. 2558
174 ประกาศการจำหน่ายพัสดุหมดความจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
27 เม.ย. 2558
175 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
281
23 เม.ย. 2558
176 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
291
20 เม.ย. 2558
177 ประกาศกำหนดสมัยประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
217
23 ก.พ. 2558
178 ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระทอง
237
09 ก.พ. 2558
179 ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระทอง ประจำปีการศึกษา2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
09 ก.พ. 2558
180 ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโชน ประจำปีการศึกษา2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
09 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.