ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
09 พ.ย. 2558
162 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
278
05 พ.ย. 2558
163 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
05 พ.ย. 2558
164 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการบริหารจัดการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
346
27 ต.ค. 2558
165 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
26 ต.ค. 2558
166 ขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
241
14 ต.ค. 2558
167 ประกาศโครงการให้บริการประชาชนในวันทำงานปกตินอกเวลาราชการ(บริการช่วงพักกลางวัน) ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
01 ต.ค. 2558
168 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
215
01 ต.ค. 2558
169 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
254
20 ก.ย. 2558
170 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
267
20 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.