ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระทอง ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
27 ม.ค. 2559
152 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดเขาลำปะ ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
27 ม.ค. 2559
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโชน ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
27 ม.ค. 2559
154 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไม้ไผ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
27 ม.ค. 2559
155 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
222
18 ม.ค. 2559
156 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
14 ธ.ค. 2558
157 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
14 ธ.ค. 2558
158 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2559
219
14 ธ.ค. 2558
159 ประกาศโครงการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
14 ธ.ค. 2558
160 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
216
09 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.