ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไม้ไผ่ ประจำปีการศึกษา2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
09 ก.พ. 2558
152 ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดเขาลำปะ ประจำปีการศึกษา2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
09 ก.พ. 2558
153 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
09 ก.พ. 2558
154 ประกาศโครงการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
16 ธ.ค. 2557
155 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
16 ธ.ค. 2557
156 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
16 ธ.ค. 2557
157 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
16 ธ.ค. 2557
158 ประกาศผลสอบราคาอาหารกลางวันอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
239
27 ต.ค. 2557
159 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
14 ต.ค. 2557
160 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
04 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.