ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
18 มิ.ย. 2558
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
258
15 พ.ค. 2558
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
251
01 พ.ค. 2558
144 ประกาศการจำหน่ายพัสดุหมดความจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
27 เม.ย. 2558
145 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
234
23 เม.ย. 2558
146 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
242
20 เม.ย. 2558
147 ประกาศกำหนดสมัยประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
172
23 ก.พ. 2558
148 ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระทอง
198
09 ก.พ. 2558
149 ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระทอง ประจำปีการศึกษา2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
09 ก.พ. 2558
150 ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโชน ประจำปีการศึกษา2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
09 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.