ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
21 ธ.ค. 2559
132 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
21 ธ.ค. 2559
133 ประกาศโครงการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
21 ธ.ค. 2559
134 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
21 ธ.ค. 2559
135 ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
225
16 ธ.ค. 2559
136 ประกาศโครงการให้บริการประชาชนในวันทำงานปกตินอกเวลาราชการ(บริการช่วยพักกลางวัน)ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
01 ธ.ค. 2559
137 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระทอง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
11 พ.ย. 2559
138 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
07 พ.ย. 2559
139 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
247
07 พ.ย. 2559
140 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
17 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.