ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
09 พ.ย. 2558
132 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
232
05 พ.ย. 2558
133 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
05 พ.ย. 2558
134 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการบริหารจัดการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
245
27 ต.ค. 2558
135 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
26 ต.ค. 2558
136 ขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
14 ต.ค. 2558
137 ประกาศโครงการให้บริการประชาชนในวันทำงานปกตินอกเวลาราชการ(บริการช่วงพักกลางวัน) ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
01 ต.ค. 2558
138 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
170
01 ต.ค. 2558
139 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
207
20 ก.ย. 2558
140 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
220
20 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.