ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระทอง ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
27 ม.ค. 2559
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดเขาลำปะ ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
27 ม.ค. 2559
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโชน ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
27 ม.ค. 2559
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไม้ไผ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
27 ม.ค. 2559
125 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
18 ม.ค. 2559
126 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
14 ธ.ค. 2558
127 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
14 ธ.ค. 2558
128 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2559
179
14 ธ.ค. 2558
129 ประกาศโครงการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
14 ธ.ค. 2558
130 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
09 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.