ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
06 มี.ค. 2561
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
225
27 ก.พ. 2561
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
05 ก.พ. 2561
114 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
10 ม.ค. 2561
115 ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,ภาษีป้าย, ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
08 ธ.ค. 2560
116 ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
09 ต.ค. 2560
117 ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
25 ก.ค. 2560
118 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
463
11 ก.ค. 2560
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
287
23 มี.ค. 2560
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
266
21 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.