ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
21 ธ.ค. 2559
102 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
21 ธ.ค. 2559
103 ประกาศโครงการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
21 ธ.ค. 2559
104 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
21 ธ.ค. 2559
105 ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
16 ธ.ค. 2559
106 ประกาศโครงการให้บริการประชาชนในวันทำงานปกตินอกเวลาราชการ(บริการช่วยพักกลางวัน)ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
01 ธ.ค. 2559
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระทอง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
11 พ.ย. 2559
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
07 พ.ย. 2559
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
197
07 พ.ย. 2559
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
17 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.