ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
189
20 มี.ค. 2560
92 ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
02 มี.ค. 2560
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
228
23 ก.พ. 2560
94 ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
09 ก.พ. 2560
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
161
08 ก.พ. 2560
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
157
08 ก.พ. 2560
97 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการ แจกถุงยังชีพ และตรวจสุขภาพสำหรับผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
207
31 ม.ค. 2560
98 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ การลงพื้นที่เพื่อรับชำระภาษีต่างๆ ตามโครงการภาษีเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ.2560
202
11 ม.ค. 2560
99 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
10 ม.ค. 2560
100 ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
22 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.