ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ การลงพื้นที่เพื่อรับชำระภาษีต่างๆ ตามโครงการภาษีเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ.2560
  รายละเอียด :

ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่  การลงพื้นที่รับชำระภาษีต่างๆ  ตามโครงการภาษีเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ.2560

แบ่งการลงพื้นที่ออกเป็น  2  รอบ

รอบที่  1  สำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  พ.ศ.2560

ครั้งที่  1  มกราคม  2560  เป็นต้นไป  หมู่ที่  1  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  ทุกวันทำการ

ครั้งที่  2  21  มกราคม  2560    หมู่ที่  2  ณ  หอประชุม  หมู่ที่  2  บ้านวังเคียน  วันเสาร์

ครั้งที่  3  28  มกราคม  2560  หมู่ที่  3  ณ  หอประชุม  หมู่ที่  3  บ้านเขากอย  วันเสาร์

ครั้งที่  4  4  กุมภาพันธ์  2560  หมู่ที่  4  ณ  หอประชุม  หมู่ที่  4  บ้านชายคลอง  วันเสาร์

ครั้งที่  5  18  กุมภาพันธ์  2560  หมู่ที่  5  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่  วันเสาร์

ครั้งที่  6  25  กุมภาพันธ์  2560  หมู่ที่  6  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน  วันเสาร์

ครั้งที่  7  4  มีนาคม  2560  หมู่ที่  7  ณ  หอประชุม  หมู่ที่  7  บ้านห้วยยวน  วันเสาร์

รอบที่  2

ครั้งที่  1  มกราคม  2560  เป็นต้นไป  หมู่ที่  1  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง  ทุกวันทำการ

ครั้งที่  2  11  มีนาคม  2560    หมู่ที่  2  ณ  หอประชุม  หมู่ที่  2  บ้านวังเคียน  วันเสาร์

ครั้งที่  3  18  มีนาคม  2560  หมู่ที่  3  ณ  หอประชุม  หมู่ที่  3  บ้านเขากอย  วันเสาร์

ครั้งที่  4  25  มีนาคม  2560  หมู่ที่  4  ณ  หอประชุม  หมู่ที่  4  บ้านชายคลอง  วันเสาร์

ครั้งที่  5  1  เมษายน  2560  หมู่ที่  5  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่  วันเสาร์

ครั้งที่  6  8  เมษายน  2560  หมู่ที่  6  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน  วันเสาร์

ครั้งที่  7  22  เมษายน  2560  หมู่ที่  7  ณ  หอประชุม  หมู่ที่  7  บ้านห้วยยวน  วันเสาร์

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม. 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 243 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.