ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สอบราคจ้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะไร้ควัน
  รายละเอียด : สอบราคจ้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะไร้ควัน ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบของกรมอนามัย ราคากลาง 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 476 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.